Almondy

Privacy Policy

[EN] Allmänt
Denna policy beskriver hur Almondy AB, org. Nr. 556231-9805, Box 127, 423 21 TORSLANDA, info@almondy.se. Vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för Almondy och i denna policy visar vi hur vi arbetar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter och dataskydd. Vi använder inte dina personuppgifter på annat sätt än vad som beskrivs i denna policy. Vi engagerar oss också i datasäkerhet för att hålla dina personuppgifter skyddade.

Integritetspolicyn gäller för all kontakt med Almondy, såsom besök på webbplats och kontakter med kundtjänst.

Personuppgiftsansvarig
Almondy är personuppgiftsansvarig för Almondys behandling av dina personuppgifter.

När behandlar vi dina personuppgifter
Almondy samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Almondys webbplats, deltar i en tävling som Almondy anordnar, kontaktar Almondys kundtjänst – till exempel med en fråga/synpunkt eller reklamation – och när du skickar in en jobbansökan till Almondy.

Personuppgifter i samband med konsumentkontakt
Om du kontaktar Almondy i samband med t ex reklamationer hanterar vi dina personuppgifter i form av ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i hanteringen av ditt ärende och tills dess att ärendet är åtgärdat.

Personuppgiftsbehandling i samband med tävlingar
När du deltar i en tävling som Almondy organiserar ber Almondy om ditt samtycke för att behandla de personuppgifter du lämnar (för- och efternamn, adress och e-postadress). Behandlingen är nödvändig för att Almondy ska kunna administrera tävlingen och kontakta dig om du vinner. De tävlandes personuppgifter samlas in och lagras för dessa administrativa ändamål till dess tävlingen är avgjord och vinnaren meddelats. Almondy sparar vinnarens personuppgifter när och så länge det krävs för uppfyllelse av bokföringsskyldigheten. Inga personuppgifter från tävlingen sparas eller delas för kommersiella ändamål.

Personuppgiftsbehandling i samband med konsumentkontakt
Om du inte samtycker till Almondys behandling av personuppgifter enligt tävlingsvillkoren, eller om du återkallas ditt samtycke, kommer du inte att kunna tilldelas pris i tävlingen.
Tävlingsvillkor >>
Återkallelse av samtycke avseende tävlingssammanhang >>

Personuppgiftsbehandling i samband med jobbansökan
På Almondys webbsida finns ett formulär för ansökan om jobb. Om du skickar in en spontanansökan genom att fylla i formuläret och eventuellt ladda upp ditt CV, ett personligt brev eller en bild lagrar vi dessa uppgifter om dig för att ha möjlighet att kontakta dig om en tjänst blir ledig där vi ser att din profil matchar. Uppgifterna sparas 1 år.
[EN] Cookies
När du besöker vår webbsida använder vi cookies och samlar in IP-adresser. Information om hur vi behandlar cookies och IP-adresser hittar du i vår cookiepolicy.

Rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling
Du får begära ett registerutdrag över den behandling vi genomför avseende dina personuppgifter, och en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har också rätt till rättelse av dina felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt till radering av dina personuppgifter om Almondy inte måste behandla dem för att lagen kräver det av oss (t.ex. för att uppfylla bokföringsreglerna). I vissa situationer har du rätt att begära att personuppgifterna behandlas bara för vissa avgränsade ändamål (begränsning av behandling). Om dina personuppgifter som behandlas av Almondy är felaktiga, missvisande eller ofullständiga kommer Almondy att rätta, radera eller komplettera dem på din begäran eller på eget initiativ.

Klagomål
Om du är missnöjd med Almondys behandling av dina personuppgifter har du rätt att ge in dina klagomål till Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicyn
Almondy kan komma att ändra denna integritetspolicy från gång till annan. Du bör därför stämma av aktuell integritetspolicy när du återbesöker webbsidan och kontaktar Almondy i nya ärenden.

Kontaktinformation
Om du har frågor om Almondys Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill begära ett registerutdrag, radering, rättelse eller begränsning av behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.
Almondy AB Box 127 42321 TORSLANDA, info@almondy.se