Kvalitet & miljö

I över 30 år har Almondy bakat oemotståndligt goda desserter. Under åren har vi vuxit kraftigt som företag, med en ständigt uttalad ambition att ligga i framkant med vårt kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar är det begrepp som bäst beskriver hur vi arbetar, vilket gäller alla områden och samtliga avdelningar på företaget.

Kvalitet

Almondys uppgift är att utveckla, baka, marknadsföra och sälja en smakupplevelse, en produkt som ger kundvärde – helt enkelt en dessert så som kunden verkligen vill ha den. Vår målsättning är att uppfylla alla de krav och förväntningar som vår omgivning kan ha på oss och att hålla högsta kvalitet från råvara till färdig dessert. Målet är uppfyllt när kunden kommer tillbaka.

Säkra tårtor
Det viktigaste för oss (förutom att baka väldigt goda desserter) är att baka produkter som är helt och hållet säkra för våra konsumenter. I enlighet med EUs krav arbetar vi förebyggande enligt HACCP – principen (Hazard Analysis and Critical Control Points), en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar risker i hela processen från råvara till färdig dessert. För den som är allergisk kan vissa ämnen i maten utgöra en hälsorisk. Vi lägger mycket stor vikt vid dessa riskbedömningar. Läs mer under Allergiinformation.

Kvalitetscertifieringar
För att ytterligare höja vårt kvalitetsarbete har vi valt att certifiera oss mot standarder för livsmedelssäkerhet. Sedan 2002 är vi certifierade i enlighet med BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet och sedan 2009 även för IFS International Food Standard. Flertalet internationella kunder utför dessutom egna revisioner.

Etik

I vår verksamhet har vi tydliga riktlinjer för hur vi på Almondy ska förhålla oss till varandra och vår omgivning. Dessa baseras på våra interna policyer, såsom etik- och miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy samt policy för våra underleverantörer.

Vårt arbete inom detta område har uppmärksammats på flera håll. Vi har bland annat erhållit Arbetsmiljödiplom från Livsmedelsarbetareförbundet, vi är medlemmar i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) och vi har genomgått en revision i enlighet med SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

Miljö

Vår miljöpåverkan är idag ringa, men vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Vi följer givetvis de krav som ställs av miljölagstiftningen och som regleras av kommun och myndigheter. Utöver detta strävar vi ständigt efter minskat svinn i vår bageriprocess och vi använder inget onödigt förpackningsmaterial till våra tårtor.