Almondy

Juridisk information

Hej och tack för att du besöker vår webbsida! På denna sida har vi skrivit ner regler för hur du får använda vår webbsida.

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

Denna webbsida är avsedd för dig som vill ta del av information från Almondy. Uppgifterna på denna webbsida har lagts in med största noggrannhet men bör endast användas som allmän information. Ingen garanti ges avseende noggrannhet eller fullkomlighet. Exempelvis kan ingredienserna i en tårta komma att ändras. Läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

Varken Almondy, annat närstående företag, dess anställda eller annan representant för Almondy eller närstående företag kan hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstått i samband med användning av denna webbsida eller länkar till externa hemsidor, inkluderande – utan begränsning – inkomstförlust och indirekta skador. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar och korrigeringar på denna webbsida när och hur vi anser det lämpligt, utan att meddela i förväg.

Länkade sidor
På vår webbsida förekommer länkar till externa webbplatser som Almondy inte kontrollerar och därmed inte heller ansvarar för, vare sig det gäller innehåll, utformning eller användande av dessa sidor. Inte heller innebär det att Almondy är associerat med någon av dessa webbplatser eller dess innehavare. Det är vår förhoppning att du ska finna dessa sidor intressanta.
Rättigheter
Denna webbsida, exklusive länkar till externa hemsidor, ägs av Almondy AB och används förutom av Almondy även av närstående företag Almondy Limited och vårt moderbolag Givesco Bakery A/S. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, filmer och annat publicerat material tillhör Almondy. Material som inte tillhör Almondy har publicerats med godkännande från rättighetsinnehavaren. Varumärken som visas på webbsidan ägs av eller är licensierade av Almondy. Detta inbegriper, utan undantag, ordmärket ”Almondy” och/eller figurmärket där Almondy ingår. Exempel på licensierade varumärken är DAIM, Marabou och Toblerone, som ägs och är licensierade av Mondelēz International. Det kan därmed innebära varumärkesintrång att använda något av varumärkena utan tillstånd. Det är tillåtet att surfa på webbsidan och kopiera valda delar genom att skriva ut, lagra på hårddisk eller sända till andra i rent informativt syfte om hänvisning görs till Almondy vid sådant användande. Kopierad eller sparad information från webbsidan får inte säljas eller distribueras i kommersiellt syfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan Almondy’s skriftliga godkännande.

Tillgänglighet
Almondy tillhandahåller inte produkter eller tjänster över Internet. Referens till någon produkt eller service på webbsidan utgör inte ett erbjudande att leverera denna produkt eller tjänst, och innebär inte att produkten eller tjänsten är tillgänglig i alla länder, ej heller att produktnamn, specifikation eller beskrivning helt överensstämmer med den på webbsida angivna. Information angående tillgänglighet och lämplighet för speciella produkter eller tjänster erhålles från Almondy.

Kontakt
För vidare information om denna webbsida, vårt företag och våra tårtor, är du välkommen att kontakta:
Angelica Cramér, Project Manager and Social Media Editor
Tel 0733 64 20 55
E-post angelica.cramer@almondy.com