Almondy

CONSCIOUS CAKES

Hållbarhet är viktigt för oss alla

VÅRT INITIATIV FÖR EN MEDVETEN OCH HÅLLBAR KULTUR

Hållbarhet är viktigt för oss alla. Under de senaste åren har vi därför satt upp ramar för hur vi ska arbeta med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom Almondy. För oss handlar det om att fortsätta verka för en kultur där alla som arbetar med och kring oss gör det med en tro på att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi kallar initiativet Conscious cakes – en medveten kultur för ett hållbart Almondy.

FN:s globala mål ger oss en tydlig kompass

Går det att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av FN:s medlemsländer – när vi arbetar för det tillsammans. 17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra. Med utgångspunkt från FN:s globala hållbarhetsmål har vi funnit fem prioriteringar där vi gör skillnad redan idag eller där vi har potential att utvecklas. Låt oss ta en titt.

FOSSILFRITT BAGERI SENAST 2030

I Almondybageriet har vi jobbat med klimatförbättrande åtgärder i många år, inte minst för att vi tidigt insåg att det också är ekonomiskt hållbart. Att ta vara på spillvärmen från olika delar i processen, bland annat kylkompressorer, frånluft från ventilationen samt från våra ugnar och använda till att värma vatten och bageriet med har länge varit helt logiskt för oss. Vi kommer också starta ett projekt där vi ser över vår fossila plastanvändning, till exempel emballage, handskar och påsar. Senast 2030 ska vårt bageri vara helt fossilfritt.

HALVERA MATSVINNET 2030

Vi jobbar målmedvetet för att minska matsvinnet. Bland annat ingår vi just nu i ett internationellt projekt lett av WRI (World Resources Institute) med målet att minska matsvinnet i alla led med minst 50% till 2030. Här ska vi arbeta aktivt för att påverka våra konsumenter att tänka på svinnet. Ingen Almondytårta ska ha bakats i onödan.

GODA VILLKOR I LEVERANTÖRSLEDET

Just nu håller vi på att säkerställa att alla våra leverantörer har samma höga krav på hållbarhet som vi. Genom Almondys Code of conduct har vi gett dem en bra kravspecifikation. Dessutom har vi redan påverkat många av dem att signera en av våra globala partners omfattande uppförandekod för ansvarsfulla inköp av produkter, tjänster, material och komponenter.

KLIMATSMARTA FÖRPACKNINGAR SENAST 2030

Alla våra tårtförpackningar tillverkas idag av återvunnen returfiber. Sedan januari 2022 är de dessutom FSC-märkta. Detta innebär att 95% av varje förpackning redan idag återvinns och blir till nya förpackningar. De sista 5 procenten då? Av produktsäkerhet innehåller varje förpackning en tunn plastfilm som bidrar till att bevara tårtans kvalitet och hållbarhet. Senast 2030 är vårt mål är ha en helt klimatsmart förpackning med material som går att återvinna till 100%. För att nå målet arbetar vi målmedvetet för att utreda de spännande innovationer som är under utveckling.

EFFEKTIVARE VATTENANVÄNDNING 2022

Tänk om rent och användbart vatten vore en oändlig resurs världen över, att slösa med hur mycket vi ville. Så är det tyvärr inte och faktum är att vattenbrist förekommer allt oftare även här i Sverige. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att hushålla med vattnet. Vi behöver effektivisera. Just nu genomför vi en kartläggning av vår vattenanvändning och genom små åtgärder kommer vi förhoppningsvis se effekt redan i år.