Kvalitet & miljö

I över 30 år har Almondy bakat oemotståndligt goda mandeltårtor. Under åren har vi vuxit kraftigt som företag, med en ständigt uttalad ambition att ligga i framkant med vårt kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar är det begrepp som bäst beskriver hur vi arbetar, vilket gäller alla områden och samtliga avdelningar på företaget.

Kvalitet

Almondys uppgift är att utveckla, baka, marknadsföra och sälja en smakupplevelse, en tårta som ger kundvärde – helt enkelt en tårta så som kunden verkligen vill ha den. Vår målsättning är att uppfylla alla de krav och förväntningar som vår omgivning kan ha på oss och att hålla högsta kvalitet från råvara till färdig tårta. Målet är uppfyllt när kunden kommer tillbaka.

Säkra tårtor (HACCP)

Det viktigaste för oss (förutom att baka väldigt goda tårtor) är att baka tårtor som är helt och hållet säkra för våra konsumenter. I enlighet med EUs krav arbetar vi förebyggande enligt HACCP – principen (Hazard Analysis and Critical Control Points), en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i hela processen från råvara till färdig tårta.

För den som är allergisk kan vissa ämnen i maten utgöra en hälsorisk. Vi lägger mycket stor vikt vid dessa riskbedömningar. Läs mer under Allergiinformation.

Kvalitetscertifieringar

För att ytterligare höja vårt kvalitetsarbete har vi valt att certifiera oss mot standarder för livsmedelssäkerhet. Sedan 2002 är vi certifierade i enlighet med BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet och sedan 2009 även för IFS International Food Standard. Flertalet internationella kunder utför dessutom egna revisioner.